سیاسی
V
آرشیو
رئیس‌جمهور: دولت در تلاش است سفره مردم متأثر از نوسان دلار نباشد
رئیس‌جمهور با بیان اینکه در این سال‌ها سفره مردم «دلاریزه» شده است، تأکید کرد: آنچه باعث رنج مردم می‌شود، ما را هم می‌رنجاند و برنامه دولت برقراری ثبات در سفره مردم است به‌طوری که با نوسان دلار دچار تغییر نشود.