سیاسی
V
آرشیو
تصویری از اهتزاز پرچم ایران در عربستان
همزمان با بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض، پرچم جمهوری اسلامی ایران در سفارت کشورمان در عربستان به اهتزاز در آمد.