سیاسی
V
آرشیو
فلسطین با تفکر بسیجی هیمنه پوشالی اسراییل را شکست
کارشناس جبهه مقاومت گفت: تفکر بسیجی فلسطینیان بود که ۸ هزار نفر را در طول یکسال برای این عملیات سازماندهی کرد اما کسی متوجه این امر نشد و آن‌ها از زمین و آسمان بر سر اشغالگران آوار شدند و به عمق مناطق اشغالی رفتند.