سرخوردگی رسانه‌های معاند بیگانه از اتحاد جریانات فکری ایران/شهادت شهید رئیسی جامعه متکثر ایرانی را همگرا کرد
کارشناس مسائل سیاسی گفت: جریان معاند سال ها با سناریوهای مختلف تلاش کرد تا جریان غرب گرای داخلی را همراه خود کند و جمهوری اسلامی را به سوی رفراندوم ببرد اما با شهادت رییس جمهور معادلات دشمن بهم ریخت و این جریان از معاند جدا شد و اکنون برای مشارکت سیاسی در انتخابات تلاش می کند.