با خانه تکانی ذهن و دلتان را گردگیری کنید
برخی روانشناسان توصیه می‌‏کنند که همراه با خانه تکانی و نظافت منزل، خانه تکانی ذهنی نیز انجام شود. آنان در تحلیل کارکردهای این سنت پسندیده معتقدند خانه تکانی به افراد جرات رهایی از وابستگی را می‌‏دهد و فرصت دور ریختن خاطرات بدی که در ذهن خود بایگانی کرده‌‏اند، را ایجاد می‌‏کند. پس ذهن و دلتان را گردگیری کنید.