آذربایجان غربی
V
آرشیو
بانوان نقش ویژه‌ای در ایجاد امنیت،توسعه و معیشت پایدار و عمران و آبادانی دارند/در حوزه خدمات رسانی هیچ تفاوتی بین عزیزان شیعه و سنی قائل نیستیم
سردار محمد حسین رجبی در همایش تخصصی قرارگاه زن و خانواده به نقش ویژه بانوان در ایجاد امنیت،توسعه و معیشت پایدار و عمران و آبادانی اشاره و بر تداوم نقش آفرینی و اثرگذاری بانوان تأمید کرد.