محفل شعر «گوهرشاد» در ارومیه برگزار شد
با همت بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجان غربی، محفل شعر «گوهرشاد» در کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار شد.