حجاب و عفاف
V
آرشیو
فرهنگ عفاف و حجاب با شبکه‌سازی در مدارس رونق می‌یابد
مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب از پررنگ کردن نگاه مردمی به عنوان حلقه مفقوده در مساله حجاب یاد کرد و بر همین اساس شبکه‌سازی در مدارس را همچون در دانشگاه‌ها یکی از برنامه‌های این بنیاد در سال آینده دانست.