حجاب و عفاف
V
آرشیو
احساس مسئولیتِ مسوولان گلستانی نسبت به عفاف و حجاب
در پی هتک حرمت به یکی از خبرنگاران گلستانی که در یک اقدام خداپسندانه تصمیم به امر به معروف و نهی از منکر کرد برخی از مسولان فرهنگی گلستان برای تقدیر از نفس امر به معروف و نهی از منکر درجامعه به خط شدند.