از فعالیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی تا افتخار آفرینی در عرصه هوش مصنوعی و رباتیک/ روایت فعالیت ۲۰ ساله یک بانوی طرقبه شاندیزی در عرصه علمی و پژوهشی
برگزیده مسابقات علمی از جشنواره خوارزمی، روبوکاپ، فیراکاپ و سرپرست تیم های رباتیک و هوش مصنوعی از شهرستان طرقبه شاندیز گفت: تقریبا حدود ۲۰ سال پیش فعالیت در زمینه رباتیک و هوش مصنوعی را شروع کردم، در یک بازه زمانی تاحدودی فعالیت هایم کمرنگ تر شد اما به طور مستمر در طول این سال ها و با فراز و نشیب در بخش های آموزشی و شرکت در مسابقات همچنان فعالیت هایم ادامه داشته است و همه تلاش و سعی براین بوده که حضوری پرشور و مداوم داشته باشم.