شکوفایی روزافزون خمینی کبیر
تحولات جاری دنیا خصوصاً بیداری اسلامی، هر روز بیش‌ازپیش شاهد و حاکی از گسترش دامنهٔ «نفوذ ایده‌ها و اندیشه‌های خمینی کبیر» بوده و «این انقلاب بی‌نام خمینی، در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست.» و ازاین‌پس نیز، دنیا شاهد «شکوفاییِ روزافزونِ اندیشه و هویتِ خمینی کبیر» در «کالبدِ هویتِ انقلابی ملتِ ما» خواهد بود.