تهران
V
آرشیو
تبیین نقش زنان در ایجاد آرامش و ثبات اجتماعی کشور
زنان نقش‌های اصلی و زیربنایی در ایجاد آرامش و ثبات در امنیت اجتماعی کشورها و یا آشوب و ناامنی‌های اجتماعی را ایفا می‌کنند. در کشور ما نیز که در طول عمر چهل و چندساله‌ی جمهوری اسلامی، صحنه‌ی اغتشاشات متعددی بود شاهد صف‌آرایی دو جبهه مقابل همدیگر بودیم؛ جبهه‌ی اخلالگری که از دشمن تغذیه می‌شدند و جبهه‌ی انقلابی که اسلامگرا بودند. در این میان زنان با توجه به درک مسئولیت پذیری خود در قبال امنیت کشور و مردمش به نوعی با غائله‌ی خود فروخته‌ی اخلالگر زن، زندگی، آزادی مقابله نمود.