فیلم
V
آرشیو
اشنایی با منطقه عملیاتی سنقر و کلیایی
دوران هشت ساله دفاع مقدس سرشار از فداکاری، دلاوری، شجاعت و صداقت رزمندگان دلیر و مردم غیور ایران به ویژه شیرمردان و شیرزنان غرب کشور در رویارویی و مقابله با دشمن غاصب و ددمنش بعثی است، در این فیلم سعی شده منطقه عملیاتی سنقر و کلیایی از مناطق عملیاتی غرب کشور به مخاطبان معرفی شود.