1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
کد عکس : 193628

مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت

مردم شهرستان نهاوند در سوگ شهدای خدمت، شهید آیت الله رئیسی‌ و همراهانش به عزاداری پرداختند.

عکس از:
تاریخ : 10:31 - 1403/03/02
دانلود آلبوم تصویری
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت
1403/03/02 - 10:31
مراسم عزاداری مردم نهاوند در سوگ شهدای خدمت