1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
کد عکس : 192086

حمایت پرشور مردم استان مرکزی از عملیات وعده صادق

از استان مرکزی؛ مردم استان مرکزی در حمایت از دلاوری ها و اقتدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمایت از عملیات صادق و پاسخ کوبنده به اسرائیل به خیابان ها آمدند.

عکس از:
تاریخ : 09:25 - 1403/01/27
دانلود آلبوم تصویری
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی
1403/01/27 - 09:25
تجمع-مرکزی