1401/10/28 - 10:21
کد عکس : 144577

کودکان همدانی در پویش بوسیدن روی ماه شرکت کردند

کودکان همدانی با بوسیدن دست مادر و ادای احترام به مادران خود در هفته گرامی داشت مقام زن ، در پویش بوسیدن روی ماه شرکت کردند.

عکس از:
تاریخ : 10:21 - 1401/10/28
دانلود آلبوم تصویری