پوشش زنان حاضر در کنگره بانوان تأثیرگذار

اولین کنگره ملی بانوان تأثیر گذار با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و جمعی از بانوان کشور برگزار شد. در این مراسم از زنان فعال در حوزه‌های مختلف تقدیر به عمل آمد. یکی از حاشیه‌های قابل توجه این کنگره، مربوط به حضور زنان با پوشش‌های متفاوت بود.

عکس از: طنین یاس
تاریخ : 20:36 - 1401/10/28