1401/11/03 - 09:11
کد عکس : 144746

5 حدیث نورانی از امام محمد‌باقر (ع)

نام مبارک امام پنجم محمد بود.لقب آن حضرت باقر یا باقرالعلوم است،بدین جهت که دریای دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکارا ساخت.القاب دیگری مانند شاکر و صابر و هادی نیز برای آن حضرت ذکر کرده‌اند که هر یک باز گوینده صفتی از صفات آن امام بزرگوار بوده است. کنیه امام "ابو جعفر" بود. مادرش "فاطمه" دختر امام حسن مجتبی (ع) بود. در مکتب تربیتی امام باقر(ع) علم و فضیلت به مردم آموخته می‌شد. بسیار گشاده رو و با مؤمنان و دوستان خوش برخورد بود. با همه اصحاب مصافحه می‌کرد و دیگران را نیز بدین کار تشویق میکرد.

عکس از:
تاریخ : 09:11 - 1401/11/03
دانلود آلبوم تصویری