1401/12/17 - 15:21
اولین مدرسه دخترانه ایران 1
کد عکس : 145861

عکس‌هایی دیده‌نشده از اولین مدارس دخترانه ایران

فرادید: اولین مدارس مدرن ایران در دوران محمدشاه قاجار شکل گرفتند. تا قبل از آن تحصیل کودکان در سطوح پایین‌تر در مکتب‌خانه‌ها و در سطوح بالاتر در مدارس دینی صورت می‌گرفت. مدارس مدرن به تدریج آموزش علوم جدید مثل جغرافیا و فیزیک و همچنین آموزش زبان‌های غربی را وارد برنامۀ درسی دانش‌آموزان کردند.در نخستین مدارس مدرن ایران در کنار علوم جدید گاهی آموزش‌های عملی مثل قالی‌بافی یا خیاطی نیز ارائه می‌شد. تاریخ دقیق این عکس و نام مدرسه مشخص نیست.

عکس از: منیره توکلی
تاریخ : 15:21 - 1401/12/17
دانلود آلبوم تصویری
1401/12/17 - 15:21
اولین مدرسه دخترانه ایران 1
1401/12/17 - 15:21
اولین مدرسه دخترانه ایران 2
1401/12/17 - 15:21
اولین مدرسه دخترانه ایران 3
1401/12/17 - 15:21
اولین مدرسه دخترانه ایران 4