1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
کد عکس : 145920

نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج برگزار شد + تصاویر

در آستانه سال جدید، 50 بانوی مرکز فنی و حرفه‌ای شهید رهبری کرج هنر دست خود را در قالب نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار دادند. این بانوان، آموزش‌های لازم برای متخصص شدن در هنر خود را در مرکز فنی و حرفه‌ای دیده بودند. در این نمایشگاه بانوان بدون واسطه آثار خود را به فروش رساندند.

عکس از:
تاریخ : 13:15 - 1401/12/20
دانلود آلبوم تصویری
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج
1401/12/20 - 13:15
نمایشگاه صنایع دستی بانوان کارآفرین در کرج