عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی:

تغییر نگرش انقلاب اسلامی به زنان، نقطه عطف حضور همه جانبه آنها در اجتماع /حضور زنان در انقلاب اثری برابر مردان داشت

پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده گفت: امام خمینی (ره) با نظر اجتهادیِ و اصلاح نگاه سنتی، بانوان ایرانی را از بند باورهای غلطی که در ساحت دین ریشه دوانده بود رها کرد تا زنان با خودباوری نسبت به جایگاه و ارزش واقعی خود در همه عرصه‌های اجتماعی قدرتمند و اثرگذار ورود نمایند، حضور زنان در انقلاب اثری برابر مردان داشت.
تغییر نگرش انقلاب اسلامی به زنان، نقطه عطف حضور همه جانبه  آنها در اجتماع /حضور زنان در انقلاب اثری برابر مردان داشت
1402/11/21 - 13:02
تاریخ و ساعت خبر:
189936
کد خبر:
به گزارش خبرگزاری زنان ایران - از خراسان رضوی؛ طاهره رحیم پور عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به خدمات انقلاب اسلامی به زنان اظهار کرد: یادآوری این سخن امام خود دلیل کافی بر اثبات خدمات انقلاب اسلامی به زنان است که حضرت فرمودند: دو طایفه را در آن وقت از همه بیش‌تر ظلم کردند: یکي بانوان که با این اسم آن قدر ظلم کردند و یکي هم روحانیون، این دو طایفه را شاید در زمان رضاشاه بیش‌تر از سایر مردم به آنها تعدي کردند.
وی تصریح کرد: حضرت امام (ره) به عنوان شاهد هر دو دوره، روحانیت و بانوان را بیش‌تر از همه مورد ستم حکومت ستم شاهی می‌دانست در واقع همان دو قشری که بیش‌ترین نقش را در پیروزی انقلاب اسلامی‌ داشتند.
رحیم پور با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) کشف حجاب عصر رضاخانی و ترویج آزادی غربی دوره‌ محمدرضا پهلوی را یکی از نمودهای این ظلم می دانستند، تاکید کرد: امام خمینی(ره) معتقد بودند: در رژیم طاغوتي پهلوي آن ظلمي که به بانوان محترم ایران شد، به مردها آن ظلم نشد، بانواني که مقید بودند به این‌که بر طبق اسلام عمل کنند و موافق آنچه که اسلام امر کرده است بودند اما در زمان رضاشاه به وضعي و در زمان محمدرضا به وضع دیگر به آنها ظلم بسیار شد.
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، افزود: حکومت مستبد پهلوی در اقتدا به غرب با تظاهر به دموکراسی، پای زنان را به عرصه‌های اجتماعی گشود اما این اقدام با مخالفت علمای دین مواجه شد، چنان که امام خمینی در این باره ‌فرمودند: «موضوع حق‏ رأي‏ دادن زنان و غیره در درجه‌ی آخر اهمیت قرار دارد، اکنون که در ایران حق آزادي از ما سلب شده، به فکر زن‌ها افتاده ‏اند، ما با ترقي زنان مخالف‏ نیستیم‏، با این فحشا مخالفیم، با این کارهاي غلط مخالفیم‏ مگر مردها آزادند که زن‌ها مي‏ خواهند آزاد باشند.
وی با اشاره به اینکه نقشه این بود که این بانوان را از آن مقام اصیل بزرگي که دارند کنار بزنند و به خیال خودشان نیمي از این جمعیت ایران را آزاد کنند، بیان کرد: دیدید که چه جور «آزاد» کردند، خواستند نتیجه بگیرند که کار اصیل را از دست این‌ها بگیرند تا تربیت اولاد را این‌ها نتوانند انجام دهند، این‌ها اگر وارد بشوند در شغل‌هاي مثلاً دیگر، شغل‌هاي غیراساسي، نمي‏توانند به طور اصالت رفتار کنند.
رحیم پور تاکید کرد: اما پس ازپیروزی انقلاب اسلامی بر اساس رویکرد عدالتی بین مرد و زن، پیشرفت بانوان به منزله تحقق یک آرمان عظیم برای احقاق جایگاه آنان قرار گرفت و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی آنان فراهم شد و از سوئی امام خمینی(ره) در جریان انقلاب اسلامی با تغییر نگرش نسبت به زنان فرصت حضور فعال آنان را درعرصه های اجتماعی و سیاسی فراهم کرد.
وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) با نظر اجتهادیِ و اصلاح نگاه سنتی، بانوان ایرانی را از بند باورهای غلطی که در ساحت دین ریشه دوانده بود رها کرد تا زنان با خودباوری نسبت به جایگاه و ارزش واقعی خود در همه عرصه‌های اجتماعی قدرتمند و اثرگذار ورود نمایند.
پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده با اشاره به اینکه در نگاه امام راحل(ره) حضور زنان در انقلاب اثری برابر مردان داشت، اظهار کرد: در نهضتي که ملت ما کردند، ملاحظه کردید که زن‌ها پیش‌قدم بودند، بلکه فعالیت زن‌ها در این باب ارزشی بیش‌تر از فعالیت مردها داشت، براي اینکه همین خواهرها که ریختند در خیابان‌ها و در مقابل توپ و تانک تظاهر کردند و مشت گره کردند، این‌ کارها قدرت مردها را دو چندان کرد، وقتي مردها ببینند که خانم‌ها آمدند در مقابل توپ و تانک، آن‌ها بیش‌تر اقدام مي‏ کنند، ما دیدیم که این خواهرها در این نهضت یک سهم بسیار بزرگ داشتند، در این انقلاب اسلامي نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود.
وی در ادامه با اشاره به دیدگاه امام خمینی در مورد حق رأی زن، افزود: امام راحل(ره) فرمودند: زنان‏ همچون مردان در ساختن جامعه‌ی اسلامي فردا شرکت دارند، آنان از حق‏ رأي‏ دادن و رأي گرفتن برخور دارند البته که جلوي فساد را مي‏ گیریم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرقي نیست.
رحیم پور در ادامه با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) در موضوع جهاد اقتصادی بانوان، تاکید کرد: امام خمینی (ره) فرمودند: زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهدت هم‌دوش مردان بلکه مقدّم بر آنانند، زنان ایران، هم مجاهدات انساني عظیم کرده‏اند و هم مجاهدات مالي، این طبقه‌ی محترم در ایثار مال هم پیش‌قدم بودند جواهرات و طلاهایي که براي مستضعفین دادند که عمده در این امور آن قصد پاک است.
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، تصریح کرد: امام راحل(ره) روحیه مقاومت و مبارزه در زنان را اینطور توصیف می کنند که این معجزه اسلام است که خانم‌ها را در مقابل تانک و توپ، در مقابل مسلسل‌ها، در مقابل توپ‌ها و تانک‌ها برقرار کرد و از هیچ چیز نهراسیدند، این نور ایمان است که شما خانمها هم از شهادت نمي‏هراسید.
وی با اشاره به دیدگاه امام(ره) در موضوع نقش تربیتی بانوان، بیان کرد: امام(ره) در این زمینه فرمودند: خواهران من، کوشش کنید فرزندان خودتان را خوب تربیت کنید، کوشش کنید که فرزنداني تحویل جامعه بدهید که براي اسلام مفید باشند، بچه‏ هایي که الآن در دامن شما هستند فردا در جامعه هستند، اگر شما آن‌ها را اسلامي، مؤمن، متقي بار بیاورید ممکن است کشور شما را نجات بدهند.
رحیم پور با بیان اینکه در دیدگاه امام حتی به آمادگی نظامی زنان توجه شده است، تاکید کرد: آن حضرت فرمودند: ملت عزیز ما آن روز که جز مشت خالي و خون پاک هیچ نداشت، بر قدرت‌هاي عظیم شیطاني با فریاد «اللَّه‌اکبر» غلبه کرد و امروز به حمداللَّه تعالي جوانان رزمنده از خواهران‏ و برادران دارد که با تعلیمات نظامي در سرتاسر کشور قدرت تفکر را از دشمنان ایران و اسلام سلب و با اعتماد به قدرت الهي و فداکاري در راه اسلام بر همه‌ی مشکلات و همه‌ی قدرت‌هاي شیطاني غلبه خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه از اولین اصول قانون اساسی، در رابطه با وظایف دولت ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان در ایفای نقش های کلان سیاسی و مدیریتی در قانون اساسی بوده است، اظهار کرد: تصویب قوانینی مانند: تامین زنان و کودکان بی سرپرست، تضمین بیمه و رفاه آنها، اجرای خدمت نیمه وقت بانوان و حق حضانت به زنان در دوره های مختلف مجلس باهدف ارتقای منزلت زنان در خانواده در همین راستا صورت گرفته است.
فعال حوزه زن و خانواده در ادامه افزود: افزایش ضریب درصد تحصیلی دختران، گسترش زمینه های مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی، اصلاح قوانین مدنی در جهت حفظ شئونات زنان، ممنوعیت نکاح پیش از بلوغ، بازنشتگی زنان کارگر با ۲۰ سال سابقه ی کار، حمایت از مادران در دوران شیردهی، تعیین مهریه به نرخ روز و ارایه تسهیلات به زنان سرپرست خانوار از قوانینی است که به منظور حمایت ازحق آموزش واشتغال بانوان به تصویب رسیده است
آمار و ارقام موجود حاکی از موقعیت درخشان زنان ایرانی در حوزه های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بعد از انقلاب است که بازخورد وانعکاس مثبتی را در سطح جهانی نیز به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب تعداد نویسندگان زن در ایران کمتر از ۵۰ نفر بود و اکنون به ۸ هزار نفر رسیده است، تاکید کرد: این انقلاب با اهدای هزار شهیدِه و ۵ هزار جانباز به ثمر رسیده است، در مقوله ورزش بانوان رشته های ورزشی از ۷ رشته در سال ۵۷ به ۳۸ رشته توسعه یافته است و تعداد بانوان پزشک متخصص در سال ۱۳۹۵ از ۵۹۷ نفر به ۳۰ هزار نفر رسیده است.
رحیم پور با اشاره به اینکه تشکل بسیج بانوان ایرانی از بزرگترین تشکل های زنان در دنیا به شمار می آید، تصریح کرد: دیدگاه امام خمینی(ره) درمورد مشارکت سیاسی و اجتماعی بانوان اینگونه بود که فرمودند: زن‌ها هم باید در فعالیت‌هاي اجتماعي و سیاسي هم‌دوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزي که اسلام فرموده است، من از خداي تبارک و تعالي، توفیق شما بانوان و خواهران را مي‏ خواهم که هم در علم کوشا باشید و هم در عمل و هم در تهذیب اخلاق.
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به نزدیکی ایام انتخابات اشاره و بیان کرد: امام خمینی (ره) دراین مورد هم فرمودند: شما باید در همه‌ی صحنه ‏ها و میدان‌ها آن قدري که اسلام اجازه داده وارد شوید، مثل انتخابات که امروز عملي است که باید انجام بگیرد، در ایران، خانم‌ها همان‌طوري که مردها فعالیت مي‏ کنند براي انتخابات، خانم‌ها هم باید فعالیت بکنند براي این‌که فرقي ما بین شما و دیگران در سرنوشت‌تان نیست.
وی در ادامه افزود: آن قدري که اسلام خدمت به شما کرد، به مردها آن قدر خدمت نکرد، اسلام شما را حفظ کرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ کنید، بدانید که انتخابات از اموري است که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد و باید شما خانم‌ها یک نقش بسیار فعال داشته باشید، امور سیاسي مخصوص یک طبقه نیست، همان‌طوري که علم مخصوص یک طبقه نیست، همان‌طوري که مردها باید در امور سیاسي دخالت کنند و جامعه‌ی خودشان را حفظ کنند، زن‌ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند.
انتهای پیام/*

بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب ها:
انقلاب اسلامی ، نقش زنان، جایگاه زنان در انقلاب اسلامی ، زنان و پیروزی انقلاب اسلامی ، زنان در اندیشه های امام خمینی (ره)
ارسال نظر
مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرتان لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
3- نظرات بعد از بررسی و کنترل عدم مغایرت با موارد ذکر شده تایید و منتشر خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
V
آرشیو