وکیل پایه یک دادگستری:

دخالت و نقش آفرینی زنان در مقدرات اساسی کشور حق و تکلیف زنان است/ زنان در هر جامعه‌ای تعیین کننده مسیر حرکت آن جامعه‌اند

وکیل پایه یک دادگستری در نشست تخصصی بررسی اهمیت نقش آفرینی زنان در مسائل اجتمای و لزوم حضور آنها در مقدرات کشور گفت : بر اساس روایات، پرداختن به امور جامعه از جمله اهتمام به امور مسلمین مانند مسئله امروز غزه، وظیفه همگان است، بنابراین در احساس وظیفه و مسئولیت عمومی، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
دخالت و نقش آفرینی زنان در مقدرات اساسی کشور حق و تکلیف زنان است/ زنان در هر جامعه‌ای تعیین کننده مسیر حرکت آن جامعه‌اند
1403/02/04 - 07:26
تاریخ و ساعت خبر:
192405
کد خبر:
به گزارش خبرگزاری زنان ایران - حضور اجتماعی زنان و نقش‌آفرینی این قشر در عرصه‌ی مسائل جامعه یکی از نقاط مورد بحث و چالش‌برانگیز در جوامع و فرهنگ‌های مختلف بوده است. در جامعه‌ی ایران نیز برخوردهای توأم با افراط و تفریط و نگاه‌های غرب‌زد ه یا متحجرانه در مواجهه با این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده است.
خانم مانلی آیین وکیل پایه یک داد گستری با۲۳ سابقه وکالت در نشست تخصصی پیرامون حضور اجتماعی زنان و نقش آفرینی این قشر در عرصه مسائل اجتماعی گفت : طبق نظر مقام رهبری معظم، دخالت در سیاست و مقدرات اساسی کشور حق و تکلیف زنان است ضمن اینکه بر اساس روایات، پرداختن به امور جامعه از جمله اهتمام به امور مسلمین مانند مسئله امروز غزه، وظیفه همگان است، بنابراین در احساس وظیفه و مسئولیت عمومی، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
مشروح این نشست که همراه با سوال و پاسخ بود بدین شرح است :
۱. اسلام در مورد فعالیت زنان در اجتماع چه گفته است؟
ابتدا ی امر به حدیثی معتبراشاره می نمایم، خداوند از خشم حضرت فاطمه(س) به خشم می‌آید و از خشنودی او خشنود می‌شود که بالاتر از این، هیچ فضیلتی برای انسان قابل‌تصور نیست.‌ بنابراین هرکس رضایت پروردگار را می‌خواهد باید به توصیه‌ها،‌ درس‌ها و جهت‌گیری‌های آن حضرت در خانواده و درجایگاه دختری، مادری،‌ همسری،‌ و در عرصه اجتماع و سیاست عمل کند.
و طبق نظر مقام رهبری معظم، دخالت در سیاست و مقدرات اساسی کشور حق و تکلیف زنان است ضمن اینکه بر اساس روایات، پرداختن به امور جامعه از جمله اهتمام به امور مسلمین مانند مسئله امروز غزه، وظیفه همگان است، بنابراین در احساس وظیفه و مسئولیت عمومی، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
از دیدگاه امام خمینی قدس سره زن نه فقط با حضور مثبت و سازنده خود در جامعه، بلکه با حضور در روان و ذهن مردان و فرزندان در خانواده و در نهایت با حضور در روحیات جامعه، مسیر اصلی جامعه و تکامل انسانی را تعیین می‌کند؛ بنابراین، زنان در هر جامعه‌ای تعیین کننده مسیر حرکت آن جامعه‌اند.
این زن است که با حضور خود در جامعه می تواند روی روان جامعه اثر بگذارد همانگونه که بعنوان مدیر روی روان خانواده اثر گذار است .زن جایگاه ویژه ی تربیتی که در خانواده دارد وکودکان را تربیت می کند اثراتش در جامعه بیش از هر چیز دیگری است .اوبا تربیت خود می تواند عفت عمومی را نیز تحت تاثیر قراردهد.زنان با تقوا و با عفت که تجت تعلیم اسلام بوده اند،می توانند آینده ایران را به خوبی بسازنند.
۲.از لحاظ قانونی و حقوقی زنانی که در اجتماع فعالیت می کنند آیا منافاتی با جایگاه مادری و همسری دارد؟
بنا به فرموده مقام رهبری معظم زن در عالم هستی برای مادری آفریده شده است؛ یعنی نقش اصلی زن، مادری و تربیت انسان‌های والا است. مثل نقشی که مادران شهدا ایفا کردند. هر کس این نقش را از زن بگیرد، ظلم بزرگی به او و انسان کرده است. کسانی که به این نقش بی‌توجه هستند خیانت بزرگی به خانواده کرده‌اند.
برای اینکه زنان در خانواده بتوانند رشد معنوی وتربیتی و دینی را بین اعضا ساطع کنند نیاز به حمایت همسر از باب پرداخت نفقه طبق آنچه که شرع و قوانین و قواعد فقهی و قانونی برای وی در نظر گرفته باید باشد .
به غیر نفقه سایر حقوق واجبه مثل اجرت المثل نیز وجود دارد وحتی قانون ارث در اسلام بر خلاف تصور عوام نگاه بسیاررافت آمیز و از سر مهر بوده که اسلام برای او در نظر گرفته است.وتماما به نفع زنان است. لیکن برخی از رویه های متداول در محاکم که درجایی که زن در بیرون خانه مشغول به کار است ، باعث پایمال شدن حق زن در اخذ نفقه وخصوصا اجرت المثل می شود که این امر اصلا ربطی به شریعت اسلام ندارد و متاسفانه رویه ای است موردی که البته همه قضات هم آن را اعمال نمی کنند .و فقط سلیقه در حال انجام است .
که قطعا در این خصوص باید روی نظر واحد قضات ،آموزش لازم، طبق شریعت اسلام واجرای مسلم آن داده شود و جلوی اعمال سلیقه گرفته شود.
۳. اسلام در مورد فعالیت زنان در اجتماع چه گفته است؟
ابتدا ی امر به حدیثی معتبراشاره می نمایم، خداوند از خشم حضرت فاطمه(س) به خشم می‌آید و از خشنودی او خشنود می‌شود که بالاتر از این، هیچ فضیلتی برای انسان قابل‌تصور نیست.‌ بنابراین هرکس رضایت پروردگار را می‌خواهد باید به توصیه‌ها،‌ درس‌ها و جهت‌گیری‌های آن حضرت در خانواده و درجایگاه دختری، مادری،‌ همسری،‌ و در عرصه اجتماع و سیاست عمل کند.
و طبق نظر مقام رهبری معظم، دخالت در سیاست و مقدرات اساسی کشور حق و تکلیف زنان است ضمن اینکه بر اساس روایات، پرداختن به امور جامعه از جمله اهتمام به امور مسلمین مانند مسئله امروز غزه، وظیفه همگان است، بنابراین در احساس وظیفه و مسئولیت عمومی، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
از دیدگاه امام خمینی قدس سره زن نه فقط با حضور مثبت و سازنده خود در جامعه، بلکه با حضور در روان و ذهن مردان و فرزندان در خانواده و در نهایت با حضور در روحیات جامعه، مسیر اصلی جامعه و تکامل انسانی را تعیین می‌کند؛ بنابراین، زنان در هر جامعه‌ای تعیین کننده مسیر حرکت آن جامعه‌اند.
این زن است که با حضور خود در جامعه می تواند روی روان جامعه اثر بگذارد همانگونه که بعنوان مدیر روی روان خانواده اثر گذار است .زن جایگاه ویژه ی تربیتی که در خانواده دارد وکودکان را تربیت می کند اثراتش در جامعه بیش از هر چیز دیگری است .اوبا تربیت خود می تواند عفت عمومی را نیز تحت تاثیر قراردهد.زنان با تقوا و با عفت که تجت تعلیم اسلام بوده اند،می توانند آینده ایران را به خوبی بسازنند.
۴- از لحاظ قانونی و حقوقی زنانی که در اجتماع فعالیت می کنند آیا منافاتی با جایگاه مادری و همسری دارد؟
بنا به فرموده مقام رهبری معظم زن در عالم هستی برای مادری آفریده شده است؛ یعنی نقش اصلی زن، مادری و تربیت انسان‌های والا است. مثل نقشی که مادران شهدا ایفا کردند. هر کس این نقش را از زن بگیرد، ظلم بزرگی به او و انسان کرده است. کسانی که به این نقش بی‌توجه هستند خیانت بزرگی به خانواده کرده‌اند.
برای اینکه زنان در خانواده بتوانند رشد معنوی وتربیتی و دینی را بین اعضا ساطع کنند نیاز به حمایت همسر از باب پرداخت نفقه طبق آنچه که شرع و قوانین و قواعد فقهی و قانونی برای وی در نظر گرفته باید باشد .
به غیر نفقه سایر حقوق واجبه مثل اجرت المثل نیز وجود دارد وحتی قانون ارث در اسلام بر خلاف تصور عوام نگاه بسیاررافت آمیز و از سر مهر بوده که اسلام برای او در نظر گرفته است.وتماما به نفع زنان است. لیکن برخی از رویه های متداول در محاکم که درجایی که زن در بیرون خانه مشغول به کار است ، باعث پایمال شدن حق زن در اخذ نفقه وخصوصا اجرت المثل می شود که این امر اصلا ربطی به شریعت اسلام ندارد و متاسفانه رویه ای است موردی که البته همه قضات هم آن را اعمال نمی کنند .و فقط سلیقه در حال انجام است .
که قطعا در این خصوص باید روی نظر واحد قضات ،آموزش لازم، طبق شریعت اسلام واجرای مسلم آن داده شود و جلوی اعمال سلیقه گرفته شود.
خبرنگار : موذنی
انتهای پیام/*

بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب ها:
زنان، نقش آفرینی زنان در جامعه ، دیدگاه مقام معظم رهبری در خصو.ص حضور اجتماعی زنان ، جایگاه زنان در اندیشه های امام خمینی(ره)
ارسال نظر
مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرتان لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
3- نظرات بعد از بررسی و کنترل عدم مغایرت با موارد ذکر شده تایید و منتشر خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش
V
آرشیو