1401/12/27 - 19:39

اعلام نامِ شهر‌های خلوت‌تر برای سفر در نوروز

همشهری آنلاین: اسامی شهر‌های خلوت‌تر برای سفر در نوروز را در تصویر زیر مشاهده کنید.

کد عکس : 146099
تاریخ : 19:39 - 1401/12/27