1402/03/31 - 08:27

رواج زخم پوش های نانو کامپوزیتی در تبریز

تبریز-بانوی دانشمند تبریزی موفق به رواج زخم پوش های نانو کامپوزیتی حاوی داروی آنتی بیوتیک و عصاره های گیاهی شد.

کد عکس : 149598
تاریخ : 08:27 - 1402/03/31