1402/07/25 - 11:25

شکست مفتضحانه اسرائیل، نتیجه یک قرن کشتار فلسطینیان در سکوت جامعه بین الملل

نکته حائز اهمیت در این طوفان الاقصی که برای اولین بار نظام سیاسی و اطلاعاتی اسرائیل را به چالش جدی کشید اثبات واقعیت فلسطین در شرایطی بود که بیش از نیم قرن معکوس جلوه داده شده بود و اسرائیل را تمام قد به خاور میانه تحمیل کرده بود.

کد عکس : 175130
تاریخ : 11:25 - 1402/07/25