1401/11/22 - 17:30
کد عکس : 145124

حضور کم نظیر و بصیر کرمانشاهی ها در راهپیمایی 22 بهمن ماه

شیر زنان کرمانشاهی و شهرستانهای تابعه نیز در راهپیمایی پرشور و کم سابقه ۲۲ بهمن نیز شرکت کردند.

عکس از:
تاریخ : 17:30 - 1401/11/22
دانلود آلبوم تصویری