1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
کد عکس : 145717

نمایشگاه مد و لباس اسلامی کرمان + تصویر

آیین مراسم افتتاحیه نمایشگاه مدولباس اسلامی_ایرانی به همت بسیج جامعه زنان استان کرمان امروز صبح همزمان با میلاد حضرت علی اکبر(ع) برگزار شد . این نمایشگاه به مدت پنج روز با ارایه تولیدات ایرانی و اسلامی جهت ترویج فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

عکس از:
تاریخ : 11:08 - 1401/12/13
دانلود آلبوم تصویری
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان
1401/12/13 - 11:08
نمایشگاه مد ولباس اسلامی کرمان