1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
کد عکس : 145784

دانشجویان مازندران با حضور مسئولان راهی سرزمین نور شدند

مراسم بدرقه دانشجویان دختر دانشگاه‌های استان مازندران برای حضور در اردو‌های راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور در دانشگاه فرهنگیان شهرستان قائم شهر برگزار شد.

عکس از:
تاریخ : 08:41 - 1401/12/15
دانلود آلبوم تصویری
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب
1401/12/15 - 08:41
اعزام دانشجویان مازندرانی به راهیان نور - مناطق عملیاتی جنوب