1402/02/31 - 20:25
کد عکس : 148485

عکسی برای روز جمعیت از این کودکان مظلوم

تصویر خبرگزاری فارس در بسته عکسی با عنوان «روز ملی جمعیت»، به دلیل فقر احتمالی این کودکان با توجه به شرایط و نوع عکس، توجه برانگیز شده.

عکس از:
تاریخ : 20:25 - 1402/02/31
دانلود آلبوم تصویری