1402/03/06 - 13:17
کد عکس : 148752

تنهایی! بزرگ ترین غم دنیا

کودکان تک، احساس تنهایی می‌کنند و همچون دیگر کودکانی که خواهر و برادر دارند، نمی‌توانند با دیگران تعامل داشته باشند.

عکس از:
تاریخ : 13:17 - 1402/03/06
دانلود آلبوم تصویری