1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
کد عکس : 148956

تصاویر جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس

حرم نورانی امام رضا (ع) در میلاد با سعادت آن حضرت غرق در نور و سرور است و عاشقان و شیفتگان آن حضرت از راه‌های دور و نزدیک خود را به این آستان نورانی رسانده و ضمن زیارت امام رئوف در جشن باشکوه میلاد شرکت کردند. زائران امام رئوف تا پاسی از شب در کنار هم، یکی از بزرگ‌ترین و با نشاط ‌ترین جشن‌های مذهبی را در مشهد مقدس برپا کردند. حرم مطهر رضوی و خیابان های منتهی به حرم مملو از جمعیت میلیونی شیفتگان امام رئوف بود که با حضور یکپارچه خود این میلاد خجسته را جشن گرفتند. زائران و مجاوران بارگاه

عکس از: سارا احمدی
تاریخ : 12:42 - 1402/03/10
دانلود آلبوم تصویری
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
1402/03/10 - 12:42
جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس