1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
کد عکس : 148957

استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران / عشق بازی دل های دختران با پرچم سبز حرم

همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) کاروان خادمان حرم در شهرستان قائمشهر حضور یافتند و مردم با تبرک جستن به پرچم سبز حرم حال و هوای معنوی خاصی را تجربه کردند. در بدو ورود خادمین حضرت معصومه(س) با خانواده های معظم شهدا دیدار کردند و در ادامه مردم روستای قادیکلا در فضایی آکنده از معنویت به پرچم مقدس حرم کریمه اهل بیت تبرک جستند. مردم متدین و خانواده های معظم شهدا با استقبال گرمی از خادمان حرم کریمه اهل بیت عشق و علاقه خود را به حضرت معصومه (س) ابراز داشتند. در این مراسم خادمان حرم

عکس از: سارا احمدی
تاریخ : 15:00 - 1402/02/31
دانلود آلبوم تصویری
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران
1402/02/31 - 15:00
استقبال از خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مازندران