1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
کد عکس : 149076

مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در کرج برگزار شد + تصاویر

مراسم سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با حضور جمعی از مسئولین و مردم در مسجد امام جعفر صادق(ع) کرج برگزار شد.

عکس از: الهه ملا حسینی
تاریخ : 11:33 - 1402/03/13
دانلود آلبوم تصویری
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج
1402/03/13 - 11:33
سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در کرج