1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
کد عکس : 149136

عکس نوشت / فرازهایی از وصیت نامه امام به آحاد مردم و اقشارهای مختلف

‏‏امام خمینی نگارش وصیتنامۀ سیاسی الهی خویش را ـ که در حقیقت پیام جاوید ایشان و‏‎ ‎‏خلاصۀ همه وصایا و پیامهای زندگی پربرکتشان می باشد خطاب به همه مردم و اقشار مختلف نوشته اند که در این عکس نوشته ها به بخشی از وصایای ایشان پرداخته ایم.

عکس از: زهرا شجاعی
تاریخ : 15:50 - 1402/03/14
دانلود آلبوم تصویری
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم
1402/03/14 - 15:50
عکس نوشت / فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی، امام خمینی(ره) خطاب به اقشار مختلف مردم