1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
کد عکس : 162520

برپایی اولین نمایشگاه کسب و کارهای کوچک در روستای کرشت شهرستان پردیس

نمایشگاه عرضه محصولات خوراکی، پوشاکی، تولیدی و صنایع دستی در کتابخانه کرشت شهرستان پردیس برگزار گردید. این برنامه با استقبال روستاییان منطقه و با همت پایگاه مائده، کتابخانه، دهیاری کرشت و بخشداری پردیس صورت پذیرفت. هدف از برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای توانمند سازی کسب و کار خرد بود.

عکس از:
تاریخ : 16:33 - 1402/05/27
دانلود آلبوم تصویری
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس
1402/05/27 - 16:33
نمایشگاه محصولات کرشت - پردیس