1402/12/28 - 16:41
کد عکس : 191237

موزه مردم شناسی اردبیل اثری به قدمت دوران ایلخانی

موزه ی مردم شناسی اردبیل در میدان عالی قاپو واقع شده و در دوره قبل از صفویه، حمام آقانقی بجای این موزه قرار داشت. این حمام در زمان ایلخانیان به دستور ظهیر الاسلام ساخته شد و بعد از 200 سال توسط شخصی به نام آقانقی موتمن الرعایا خریداری و مورد بازسازی قرار گرفت. هم چنین حمام آقانقی در سال 1378 هجری شمسی توسط میراث فرهنگی خریداری و مورد مرمت قرار گرفت و در آخر نیز موزه مردم شناسی این کار را انجام داد.

عکس از:
تاریخ : 16:41 - 1402/12/28
دانلود آلبوم تصویری