1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی
کد عکس : 191260

برگزاری همایش روزه اولی ها در ساوه

همایش روزه اولی ها با محوریت حمایت دانش آموزان از مردم و کودکان غزه در ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری با حضور ۲۶۰ نفر دانش آموز که ۶۰ نفر از آنها روزه اولی بودند در مدرسه دخترانه شهید محمدتقی صفری ساوه برگزار شد.

عکس از:
تاریخ : 12:59 - 1402/12/29
دانلود آلبوم تصویری
1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی
1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی
1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی
1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی
1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی
1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی
1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی
1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی
1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی
1402/12/29 - 12:59
افطار-روزه اولی ساوجی