1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
کد عکس : 191769

راهپیمایی باشکوه مردم استان مرکزی در روز قدس

مردم متدین و انقلابی استان مرکزی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به مناسبت روز جهانی قدس همگام با سراسر کشور امروز به خیابان‌ها آمده‌اند تا بار دیگر شعار "یا ایها المسلمین التحدو التحدو" را سردهند و اعلام کنند این اتحاد زمینه ساز نابودی رژیم کودک کش اسرائیل را فراهم خواهد کرد.

عکس از:
تاریخ : 16:01 - 1403/01/17
دانلود آلبوم تصویری
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی
1403/01/17 - 16:01
روز قدس-مرکزی