گفتگو
V
آرشیو
نسل جدید، نسل ظهور است نه نسل Z!
خانم باران محسنی هستیم عضو پایه جنبش ربا، کارشناس تحلیلی و عضو فعال کنش‌گری مبانی اقتصادی غرب در گفت وگویی اختصاصی با خبرنگار زنان نیوز به بررسی نقش و جایگاه نسل جدید در معادلات سیاسی و اجتماعی پرداخت .