گفتگو
V
آرشیو
جانفشانی جوانان در دوران مقدس مثال زدنی بود/ روایت فرهنگ مقاومت در جامعه مغفول مانده است
اکرم ناظم راثی پرستار بیمارستان های صحرایی هشت سال دفاع مقدس است که روایت های شنیدنی از فرهنگ عاشورایی با مؤلفه های ایثار و مقاومت دارد. وی که خود گنجینه ای از خا طرات مقاومت است می گوید: جانفشانی جوانان در دوران دفاع مقدس توصیف شدنی نیست.