خورشیدی که هر روز در خانه دلم طلوع می کند

در این کلیپ توصیف دانش آموزان دبستانی کردستان از واژه مادر را می بینید.
کد فیلم : 144391
فیلم از: طنین یاس
تاریخ : 12:00 - 1401/10/25