مادر؛ فرشته ای که هیچ وقت ندیدم پرواز کند!

در این کلیپ، فاطمه رجنی دختر نوجوان گلستانی تمام احساس خود را به مادر و واژه مقدس آن بیان می کند، دیدنش از خالی از لطف نیست .
کد فیلم : 144439
فیلم از: طنین یاس
تاریخ : 09:00 - 1401/10/23