اجرای سرود خیابانی رفیق شهیدم توسط دختران امیرکلایی

دختران شهر امیرکلای مازندران سرود رفیق شهیدم را در میدان شهید قاسم سلیمانی این شهر اجرا کردند .
کد فیلم : 144579
فیلم از: طنین یاس
تاریخ : 11:30 - 1401/10/28