بانوی هنرمند و مدرس دانشگاه سوره : مسئله زن، ابزار استعمار جهانی برای تشنج زایی و حجاب بهانه ای برای سلطه افکنی

ندا ثابتی بانوی هنرمند بازیگر، نویسنده 16 عنوان کتاب و مدرس دانشگاه سوره به مناسبت روز قشر بسیج جامعه زنان در خصوص حجاب و عفاف و فعالیت های اجتماعی زنان مسلمان محجبه گفت: حجاب و آرامش آن ارمغان ، پیاده روی اربعین و خواندن کتاب فتح خون شهید آوینی بود.
کد فیلم : 145828
فیلم از: طنین یاس
تاریخ : 15:30 - 1401/12/16